Loading...

Bezpłatna Pomoc Psychologiczna PTPP - 25.03.2020

W ślad za Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychoanalitycznej informujemy o liście psychoterapeutów Towarzystwa gotowych udzielać bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemiologicznego. Lista ta znajduje się na stronie Towarzystwa. Dostępna jest również do pobrania w postaci pliku pdf.

Pomoc dostępna jest dla wszystkich osób.