Loading...

Biuletyn

Okręgowa Izba Lekarska - Białystok - Biuletyn nr 4 (123)

Biuletyn nr 4 (123) Sierpień – Październik 2018 - 23.01.2019

Dr n. med. Zbigniew Heron Berger 1922 – 2009 W 2019 roku minie dziesiąta rocznica śmierci dr. med. Zbigniewa Bergera. Był pierwszym asystentem profesora Wiktora Hassmanna w nowoutworzonej Klinice Otolaryngologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku, a następnie pierwszym wieloletnim ordynatorem Oddziału Otolaryngologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Dowiedz się więcej »
Okręgowa Izba Lekarska - Białystok - Biuletyn nr 2 (121)

Biuletyn nr 2 marzec – kwiecień 2018 roku - 01.03.2018

Z-ca prof. dr med. mgr fil. Kazimierz Rodziewicz 1896 – 1982 Wszechstronnie wykształcony pracownik nauki ukończył przed wojną dwa wydziały USB w Wilnie – Przyrodniczo-Matematyczny (chemia) oraz Lekarski. W latach powojennych służył swoją wiedzą i doświadczeniem Akademii Medycznej w Białymstoku, w której organizował zakłady – Chemii Ogólnej i Higieny.

Dowiedz się więcej »