Loading...

Komunikaty

Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki - 02.12.2019

W związku z realizacją przez Naczelną Izbę Lekarską, projektu szkoleniowego „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki” zachęcamy do zapoznania się z informacjami o projekcie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kursów doskonalących z zakresu wczesnej diagnostyki i […]

Dowiedz się więcej »

Prośba o wsparcie leczenia dr Pawła Drojeckiego – członka OIL w Toruniu - 29.10.2019

W ślad za Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbą Lekarską w Toruniu uprzejmie prosimy o wsparcie finansowe zbiórki na leczenie dra Pawła Drojeckiego, 43 letniego chirurga z Torunia walczącego z postępującym stwardnieniem zanikowym bocznym. – Publikujemy list, który otrzymaliśmy od Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu i z góry dziękujemy za wszelką okazaną pomoc.  

Dowiedz się więcej »

Szkolenia dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) z zakresu obsługi Systemu - 11.09.2019

W związku z pismem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie (CSIOZ) z dnia 13 sierpnia 2019 roku, znak: WRST.511.8.2017 2019-16743 informujemy, że CSIOZ co miesiąc organizuje szkolenia dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) z zakresu obsługi Systemu. Szkolenia kierowane są do lekarzy i lekarzy dentystów. Zgłoszenia na szkolenie można dokonać wyłącznie za […]

Dowiedz się więcej »

Wystawianie i anulowania e-ZLA na portalu PUE ZUS - 04.09.2019

W imieniu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej – prof. Andrzeja Matyji, przekazujemy Państwu pismo z ZUS-u dotyczące upowszechniania informacji o sposobie działania funkcji dotyczących wystawiania i anulowania e-ZLA na portalu PUE ZUS pod kątem danych osobowych z prośbą o zapoznanie się. Pismo Prezesa ZUS dotyczące wystawiania i anulowania e-ZLA na portalu PUE ZUS

Dowiedz się więcej »

Akcja „Zdrowa Praca” - 04.09.2019

W dniu 30 sierpnia 2019 roku w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku odbyło się otwarte spotkanie lekarzy szpitala dotyczące protestu w październiku. Zebranie prowadził Przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Jan Czarnecki, który przedstawił podsumowanie realizacji obietnic porozumienia z 8 lutego 2018r. – rycina poniżej. W związku z niepełną realizacją przez stronę rządową postulatów porozumienia, lekarze zostali […]

Dowiedz się więcej »

Trzecia sesja Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej - 13.08.2019

Informujemy  lekarzy i lekarzy dentystów do 35 roku życia należących do Okręgowych Izb Lekarskich o zbliżającej się trzeciej sesji Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej. Każdy uczestnik może aplikować o kwotę do 10 tys. złotych na obycie stażu, kursu lub warsztatu zawodowego w Polsce oraz zagranicą. Dokumenty do nadchodzącej trzeciej edycji należy składać do końca sierpnia br. […]

Dowiedz się więcej »

Administrowanie podmiotem leczniczym i e-zdrowie - 12.08.2019

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy, szczególnie prowadzących własną działalność leczniczą, Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ogłosił rekrutację na stadia podyplomowe –  dwusemestrowe. Zainteresowanych odsyłamy na stronę organizatora studiów. Pytania proszę kierować na adres s.sikorski@uksw.edu.pl Rozważamy możliwość przyznania punktów edukacyjnych. Ryta Filipkowska – V-ce Prezes ORL  

Dowiedz się więcej »

Sprawozdania do NFZ – pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia - 25.06.2019

Komisja Stomatologiczna ORL w Białymstoku przypomina, iż zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz. 752) od 1 lipca 2019 r. świadczeniodawcy mają obowiązek przekazywania danych o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia w każdy dzień roboczy placówki do godziny dziesiątej, według […]

Dowiedz się więcej »