Loading...

Komunikaty

Obowiązek sprawozdawczy za 2019 rok - 10.01.2020

W związku z obowiązkiem sprawozdawczym, wynikającym z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz Programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019, stanowiącym załącznik do rozporządzania Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie Programu badań statystycznych statystki publicznej na rok 20192 uprzejmie informuję, że podmioty wykonujące działalność leczniczą, […]

Dowiedz się więcej »

Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - 24.12.2019

W związku z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1096) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu […]

Dowiedz się więcej »

Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki - 02.12.2019

W związku z realizacją przez Naczelną Izbę Lekarską, projektu szkoleniowego „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki” zachęcamy do zapoznania się z informacjami o projekcie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kursów doskonalących z zakresu wczesnej diagnostyki i […]

Dowiedz się więcej »

Prośba o wsparcie leczenia dr Pawła Drojeckiego – członka OIL w Toruniu - 29.10.2019

W ślad za Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbą Lekarską w Toruniu uprzejmie prosimy o wsparcie finansowe zbiórki na leczenie dra Pawła Drojeckiego, 43 letniego chirurga z Torunia walczącego z postępującym stwardnieniem zanikowym bocznym. – Publikujemy list, który otrzymaliśmy od Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu i z góry dziękujemy za wszelką okazaną pomoc.  

Dowiedz się więcej »

Szkolenia dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) z zakresu obsługi Systemu - 11.09.2019

W związku z pismem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie (CSIOZ) z dnia 13 sierpnia 2019 roku, znak: WRST.511.8.2017 2019-16743 informujemy, że CSIOZ co miesiąc organizuje szkolenia dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) z zakresu obsługi Systemu. Szkolenia kierowane są do lekarzy i lekarzy dentystów. Zgłoszenia na szkolenie można dokonać wyłącznie za […]

Dowiedz się więcej »

Wystawianie i anulowania e-ZLA na portalu PUE ZUS - 04.09.2019

W imieniu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej – prof. Andrzeja Matyji, przekazujemy Państwu pismo z ZUS-u dotyczące upowszechniania informacji o sposobie działania funkcji dotyczących wystawiania i anulowania e-ZLA na portalu PUE ZUS pod kątem danych osobowych z prośbą o zapoznanie się. Pismo Prezesa ZUS dotyczące wystawiania i anulowania e-ZLA na portalu PUE ZUS

Dowiedz się więcej »

Akcja „Zdrowa Praca” - 04.09.2019

W dniu 30 sierpnia 2019 roku w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku odbyło się otwarte spotkanie lekarzy szpitala dotyczące protestu w październiku. Zebranie prowadził Przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Jan Czarnecki, który przedstawił podsumowanie realizacji obietnic porozumienia z 8 lutego 2018r. – rycina poniżej. W związku z niepełną realizacją przez stronę rządową postulatów porozumienia, lekarze zostali […]

Dowiedz się więcej »

Trzecia sesja Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej - 13.08.2019

Informujemy  lekarzy i lekarzy dentystów do 35 roku życia należących do Okręgowych Izb Lekarskich o zbliżającej się trzeciej sesji Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej. Każdy uczestnik może aplikować o kwotę do 10 tys. złotych na obycie stażu, kursu lub warsztatu zawodowego w Polsce oraz zagranicą. Dokumenty do nadchodzącej trzeciej edycji należy składać do końca sierpnia br. […]

Dowiedz się więcej »