Loading...

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Lloyd’s z gwarancją pokrycia utraconego dochodu

lloyds_logoMEDIC LIFE we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Białymstoku stworzyło unikalną ofertę gwarantującą lekarzom i lekarzom dentystom pokrycie utraconych dochodów w sytuacji niemożności wykonywania kontraktu bądź prywatnej praktyki lekarskiej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Grupowe ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenia

Człowiek redukuje ryzyko lub go omija. Redukuje przez zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia, a unika poprzez postępowanie zgodne z zasadami wykonywania zawodu. Zabezpieczenie siebie i rodziny na wypadek niezdolności lub niemożliwości wykonywania zawodu wskutek nieszczęśliwego wypadku, choroby, leczenia szpitalnego, poważnego zachorowania itp. jest rozwiązaniem chroniącym rodzinę i jego samego przed ruiną finansową.
Od wielu lat w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku funkcjonuje grupowe ubezpieczenie na życie wynegocjowane i podpisane z PZU Życie SA, w ramach którego wypłacane są świadczenia z tytułu między innymi śmierci ubezpieczonego, śmierci współmałżonka, świadczeń zdrowotnych (uszczerbek na zdrowiu), wystąpienia ciężkiej choroby, leczenia szpitalnego. Do ubezpieczenia podstawowego mogą przystąpić lekarze, którzy nie ukończyli 75 roku życia oraz członkowie najbliższej rodziny, którzy ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 69 roku życia.
Dodatkowo proponujemy Koleżankom i Kolegom ubezpieczenie PZU w RAZIE WYPADKU. Za dodatkową bardzo niewielką składkę, można ubezpieczyć sytuacje takie jak śmierć ubezpieczonego lub uszkodzenie ciała powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku różnego rodzaju.

Wszelkich informacji na temat PZU Życie udziela osobiście p. Anna Zajączkowska w pokoju 106 lub telefonicznie, nr tel. 85 73-21-935 lub 603-684-253
Ubezpieczenie – wariant I Pdf icon
Ubezpieczenie – wariant II Pdf icon