Loading...

Okręgowy Sąd Lekarski

Zgodnie z art. 30 ustawy o izbach lekarskich, okręgowy sąd lekarski:

rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;
składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

Wg art. 26 przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.

Wiceprzewodniczący

Wiesława Dubiejko
Funkcje Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
– wiceprzewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
– 2009 – 2013 wiceprzewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
– 2001 – 2005 delegat IV kadencji na Okręgowy Zjazd Lekarzy
– 2013 – 2017 delegat VII kadencji na Okręgowy Zjazd Lekarzy
Tytuł zawodowy lekarz
Specjalizacja Psychiatria

Małgorzata Pawińska
Funkcje Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
– wiceprzewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
– delegat VII kadencji na Okręgowy Zjazd Lekarzy
Tytuł zawodowy stomatolog
Tytuł naukowy doktor hab. n. med.
Specjalizacja Stomatologia ogólna,Stomatologia zachowawcza

Członkowie OSL

1. Anatol Aksiucik
2. Bolesław Astapczyk
3. Teresa Bartel-Bujnowska
4. Hanna Chojnacka
5. Wojciech Dębek
6. Henryk Grzesiak
7. Joanna Halicka-Jabłonowska
8. Wanda Jabłońska-Strynkowska
9. Leszek Jarocki
10. Grażyna Jurkowska
11. Danuta Kopania
12. Dariusz Kosior
13. Małgorzata Kożuszyńska-Topór
14. Danuta Mazurkiewicz-Kilczewska
15. Katarzyna Półbrat
16. Wanda Stokowska
17. Marcin Wilczko

Kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego w Białymstoku

ul. Świętojańska 7 lok. 212
15-082 Białystok
tel. 85 732 19 35 (sekretariat OIL) wew. 112
e-mail: osl.bialystok@hipokrates.org

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek – 09:30 – 16:30
Wtorek – Piątek – 08:00 – 15:00

Pracownicy kancelarii OSL:
Inspektor Grzegorz Żyła
tel. służb. 605 683 512
e-mail: g.zyla@hipokrates.org

Uwaga! W celu zapoznania się z aktami sprawy należy wcześniej umówić się telefonicznie. Akta udostępniane są wyłącznie stronom danego postępowania, po okazaniu dowodu tożsamości.

Kopia dokumentacji z akt sprawy wydawana jest po uiszczeniu stosownej opłaty, wg następujących stawek:
– 1 zł za zwykłą kopię jednej strony;
– 5 zł za kopię jednej strony z poświadczeniem za zgodność z oryginałem;
– 10 zł za kopię płyty CD.

Opłaty należy wpłacać na konto bankowe Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, nr konta: 79 1240 1154 1111 0000 2148 8177, z podaniem w tytule przelewu sygnatury akt, bądź bezpośrednio w Kasie w siedzibie OIL (lok. 104).