Loading...

Uroczyste wręczenie Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza - 28.11.2019

W dniu 8 listopada br. w Aula Magna Pałacu Branickich w Roku Obchodów 30-lecia Reaktywacji Izb Lekarskich w Polsce odbyła się uroczystość wręczenia lekarzom i lekarzom dentystom po zakończonym stażu, Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza. W organizację eventu zaangażowali się Kol. Łukasz Kopciewski i Kol. Joanna Rzodkiewicz z Komisji Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie przez poczet sztandaru Okręgowej Izby Lekarskiej i odśpiewanie przez uczestników hymnu państwowego.

Sekretarz_ORL_J_Zawistowski

Prowadzący Kol. Janusz Zawistowski – Sekretarz ORL powitał przybyłych gości honorowych: Pana Rektora prof. dr hab. Janusza Dzięcioła, Panią Dziekan prof. dr hab. Irinę Kowalską, Panią Dziekan dr hab. n. med. Teresę Sierpińską, Kol. Henryka Grzesiaka – Prezesa ORL, Kol. Rytę Filipkowską – Wiceprezes ORL, Kol. Jolantę Szczurko – Wiceprezes ORL, Kol. Macieja Makarewicza – Wiceprezesa ORL, Kol. Janusza Kłoczko – Przewodniczącego Komisji Kształcenia ORL, Kol. Romualda Knasia – Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Następnie przedstawił zadania i działalność samorządu lekarskiego oraz sposób wyboru delegatów i władz OIL, zachęcając młodych lekarzy do aktywności w działaniach samorządu. Pan Rektor prof. dr hab. Janusz Dzięcioł i Pani Dziekan prof. dr hab. Irina Kowalska w swoim wystąpieniu z uznaniem odnieśli się do organizacji uroczystego wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza życząc w samodzielnym życiu zawodowym samych sukcesów i zadowolenia z wykonywanej pracy, będącej misją i powołaniem.

Dziekan_I_Kowalska

Prezes ORL Kol. Henryk Grzesiak zaznaczył, że uroczyste wręczenie Prawa Wykonywania Zawodu odbywa się po raz pierwszy w historii Izby. Wyraził nadzieję, że coroczna uroczystość wręczania Prawa Wykonywania Zawodu stanie się tradycją. Dokonał wręczenia dokumentu ponad stu lekarzom i lekarzom dentystom.

Prezes_ORL_H_Grzesiak

Po ceremonii wręczenia Kol. Łukasz Kopciewski przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy ORL podziękował gościom honorowym oraz młodym lekarzom za obecność na uroczystości, zapraszając lekarzy do współpracy.

czesc_artystyczna_2019

 

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, w której udział wzięli:

Karolina Rynkowska – mezzosopran, z klasy śpiewu dr hab. Marty Wróblewskiej
– Alessandro Scarlattu „Se tu della mia morte”
– Stanisław Moniuszko „Matko już nie ma Cię”

Filip Reudowicz – bas, z klasy śpiewu mgr Przemysława Kummera
– Stanisław Moniuszko „Kozak”
– Giacomo Carissimi „No, no, non si speri”

Zofia Koniuch – sopran, z klasy śpiewu dr hab. Ewy Rafałko
– Franciszek Maklakiewicz „Kocham Cię”
– Siergiej Rachmaninow „Nie poj krasawica”

Akompaniament – Ewelina Mucha – Kondratowicz – fortepian

Po zakończeniu koncertu poczet wyprowadził sztandar OIL, a uczestnicy pożegnali się przy kawie i herbacie.

Komplet zdjęć z uroczystości wręczenia Praw Wykonywania Zawodu Lekarza udostępniamy Państwu do pobrania. Ich autorem jest Pani Joanna Rzodkiewicz.