Loading...

Zgłaszanie kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji - 2021-07-26

Szanowni Państwo,

przypominamy, że trwa akcja wyborcza do organów izby lekarskiej IX kadencji.

Do 25 sierpnia 2021 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji. Każdy członek danego rejonu wyborczego może zgłosić kandydata (kandydatów) na delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku IX kadencji. Można również zgłosić własną kandydaturę.

Kandydatów należy zgłaszać do Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku na jeden z dwóch sposobów:

  • drogą korespondencyjną  na adres: 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 7,
  • drogą elektroniczną na adres mailowy: wybory@oilbialystok.pl

Karty zgłoszenia dostępne są do pobrania ze strony internetowej, w biurze Izby oraz w Delegaturach.  Tam też dostępne są do wglądu listy rejonów wyborczych.

Jednocześnie przypominamy, że elektroniczna wersja list aktualnych rejonów wyborczych dostępna jest w postaci wyszukiwarki pod następującym adresem.

Okręgowa Komisja Wyborcza

Pdf icon

karta zgłoszenia kandydata na delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy