Loading...

47 Kongres Europejskiego Towarzystwa Protetycznego w dniach 19-21.09.2024 - 2024-06-11

Drogie koleżanki i koledzy,

w imieniu swoim oraz Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam na 47. Kongres Europejskiego Towarzystwa Protetycznego (EPA), który odbędzie się w Białymstoku w dniach 19-21 września 2024.

EPA, które zostało zawiązane w 1976 r. w Wielkiej Brytanii, a jednymi z założycieli EPA byli zmarły w 2018 r. prof. Eugeniusz Spiechowicz oraz prof. Włodzimierz Józefowicz (zmarł w 1993 r.). przyznaje organizację Kongresu na wniosek towarzystwa naukowego reprezentującego dany kraj. Aplikacja składa się ze szczegółowego kwestionariusza uzasadniającego osiągnięcia naukowe oraz możliwości organizacyjne aplikującego towarzystwa naukowego do zorganizowania tego bardzo prestiżowego przedsięwzięcia.

Kongres EPA, z uwagi na promocyjny charakter tego wydarzenia, jest przedmiotem ubiegania się o jego organizację wielu krajów. Pozwala bowiem na zaprezentowanie dokonań naukowych towarzystwa i uczelni goszczącego kraju. Poprzednie Kongresy odbywały się m.in. w Madrycie, Amsterdamie, Atenach, Sienie, Wilnie. W Polsce Kongres EPA odbył się dotychczas tylko raz, w 2005 r. w Poznaniu. Był to 29. Kongres EPA.

Przyznanie roli organizatora Kongresu jest unikalną szansą zaprezentowania dorobku naukowego zarówno naszej Uczelni jak i lekarzy z całej Polski na forum o zasięgu światowym. Będzie to z całą pewnością owocowało zapraszaniem polskich naukowców do udziału w wydarzeniach naukowych jak i do współpracy na polu badań naukowych.

Gospodarzem naszego wydarzenia będzie Sekcja Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który od ponad 70 lat funkcjonuje na bardzo wysokim poziomie.

Kongres EPA to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu protetyków z całego świata. Niezależnie od Państwa zaangażowania w funkcjonowanie Towarzystwa, Kongres będzie znakomitą okazją do spotkania w gronie specjalistów, wymiany wiedzy i doświadczeń.

Do przeprowadzenia wykładów zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z całego świata, oczywiście, nie zabraknie też uznanych polskich nazwisk. Z pewnością liczne wykłady ale też warsztaty praktyczne pozwolą lekarzom dentystom przedyskutować nurtujące ich problemy. Jestem przekonana, że pobyt na Kongresie będzie wyśmienitą okazją do nawiązania nowych znajomości, a może też zrodzą się nowe pomysły na przeprowadzenie badań naukowych w obszarze funkcji narządu żucia.

Serdecznie zapraszam do Białegostoku!

Wszystkie wykłady będą tłumaczone na język polski.

Prof. dr Teresa Sierpińska
Prezydent Europejskiego Towarzystwa Protetycznego (EPA)

Informacje i zapisy: https://www.epa2024.pl/pl/