Loading...

Administrowanie podmiotem leczniczym i e-zdrowie - 2019-08-12

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy, szczególnie prowadzących własną działalność leczniczą, Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ogłosił rekrutację na stadia podyplomowe –  dwusemestrowe. Zainteresowanych odsyłamy na stronę organizatora studiów.

Pytania proszę kierować na adres s.sikorski@uksw.edu.pl

Rozważamy możliwość przyznania punktów edukacyjnych.

Ryta Filipkowska – V-ce Prezes ORL