Loading...

Adwokaci służbie zdrowia - 2020-03-20

W związku obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego Izba Adwokacka w Białymstoku uruchomiła akcję “Adwokaci służbie zdrowia”, dzięki której członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez adwokatów członków naszej Izby. Pomoc jest udzielana telefonicznie według załączonego grafiku dyżurów oraz drogą elektroniczną bez ograniczeń czasowych (dotyczy zapytań o kwestie prawne).

Grafik dyżurów telefonicznych na dni 23 – 27 marca 2020 r. jest również zamieszczony na stronie  www.adwokatura.bialystok.pl oraz na bieżąco aktualizowany.

Z wyrazami szacunku

adw. dr Agnieszka Zemke – Górecka

Dziekan ORA