Loading...

Akcja „Zdrowa Praca” - 2019-09-04

W dniu 30 sierpnia 2019 roku w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku odbyło się otwarte spotkanie lekarzy szpitala dotyczące protestu w październiku. Zebranie prowadził Przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Jan Czarnecki, który przedstawił podsumowanie realizacji obietnic porozumienia z 8 lutego 2018r. – rycina poniżej.

Akcja zdrowa praca

W związku z niepełną realizacją przez stronę rządową postulatów porozumienia, lekarze zostali zaproszeni do Akcji Zdrowa Praca (praca do 48 godzin wraz z dyżurami i innym zatrudnieniem dodatkowym od października br.).

www.akcjazdrowapraca.pl