Loading...

Aktywizacja Delegatur OIL - 2023-12-22

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją Uchwały Nr 16/2023/OZL/IX XLI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2023 roku – na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2023 r. Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku powołała do życia Komisję ds. aktywizacji lekarzy Delegatury OIL w Łomży oraz Komisję ds. aktywizacji lekarzy Delegatury OIL w Suwałkach.

Szczegóły dotyczące zadań nowych komisji oraz ich skład osobowy można znaleźć w zakładce Komisje/Komisje ds. Delegatur.