Loading...

DROGI MŁODOŚCI AKWARELĄ Piotr Sielatycki - 2023-09-28

PIOTR SIELATYCKI – urodzony 10 października 1989r w Kielcach. Z tym miastem łączyły autora szczególne relacje, ponieważ tutaj u rodziny spędzał większość wolnych chwil w młodości. Tutaj też pojawiła się pasja do rysunku, a później akwareli. Absolwent UMB, którego pasją stała się echokardiografia – także sztuka pracy obrazem.

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.