Loading...

Krajobraz z duszą – ALBIN WACZYŃSKI - 2022-05-05

ALBIN WACZYŃSKI (1929–2003) – urodzony w Choroszczy, mieszkał w Białymstoku i był z nim związany zawodowo i artystycznie. Był znanym lekarzem psychiatrą pracującym przez szereg lat w Szpitalu Psychiatrycznym
w Choroszczy, ale warto zaznaczyć, iż był również nauczycielem rysunku. Malarstwo stanowiło nie tylko jego hobby, ale praktycznie w ciągu całego życia stało się drugim zawodem. Artysta zawsze podkreślał, że malując wypoczywa oraz że przenoszenie otaczającego świata na papier lub płótno sprawiają mu wielką przyjemność
i estetyczną satysfakcję.

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.