Loading...

TU ROŚNIE SZTUKA Turośń Kościelna 2023 - 2023-04-22

Lekarze nie ustają w swoich twórczych wysiłkach, pomysłach, realizacjach pasji, w urzeczywistnianiu wizji i kreatywności. Wystawa towarzysząca tegorocznemu Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy w Turośni Kościelnej – to już druga edycja zbiorowej prezentacji malarzy i artystów fotografików, którzy traktują tę aktywność jako hobby, mniej lub bardziej przypadkowe, mniej lub bardziej regularne, często jednak systematyczne i wypełniające znaczną część ich wolnego czasu i życiowego harmonogramu.

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.