Loading...

Ankieta dot. dobrego imienia lekarzy - 2022-05-26

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku zwraca się z prośbą do praktykujących kol. lekarzy i lekarzy dentystów o wypełnienie następującej ankiety.

Ankieta została przygotowana do celów naukowych pracy doktorskiej na temat ochrony dobrego imienia lekarzy, przygotowywanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego