Loading...

Ankieta farmakogenomiczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - 2021-04-30

Szanowni Państwo,

W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w Zakładzie Analizy i Bioanalizy Leków oraz w Centrum Badań Klinicznych prowadzone są badania farmakogenomiczne, których głównym kierunkiem jest pełne profilowanie pacjentów przy użyciu metod sekwencjonowania o wysokiej przepustowości (sekwencjonowanie następnej generacji). Ich celem jest identyfikacja specyficznych, funkcjonalnych wariantów genetycznych odpowiedzialnych za zróżnicowany metabolizm leków u pacjentów i osób zdrowych. Wyniki niniejszej ankiety, wraz z wynikami uzyskanymi w trakcie realizacji projektu, pomogą we wdrażaniu testów farmakogenomicznych w celu rozwoju medycyny spersonalizowanej.

Krytycznym elementem ankiety jest uzyskanie informacji od jak największej liczby lekarzy. Odpowiedź na pytania zajmie co najwyżej dwie minuty.

Łączę wyrazy szacunku,

prof. dr hab. n. farm. Wojciech Miltyk

Kierownik Zakładu Analizy i Bioanalizy Leków

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. A. Mickiewicza 2D

15-222 Białystok