Loading...

Apel Komisji Stomatologicznej z dnia 23.02.2023 r. do lekarzy dentystów - 2023-03-01

APEL
Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku
z dnia 23 lutego 2023 r.
do lekarzy dentystów

Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku apeluje do Koleżanek i Kolegów, lekarzy dentystów, o skrupulatne zwracanie uwagi na treść danych personalnych i informacji zawodowych podawanych do publicznej wiadomości. Przypominamy przy tym, o konieczności przestrzegania przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej:

Art. 62

Praktykę lekarską wolno wykonywać wyłącznie pod własnym nazwiskiem. Lekarzowi wolno używać tylko należnych mu tytułów zawodowych i naukowych.

Art. 63

  1. Lekarz tworzy swoją zawodową opinię jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione.
  2. Lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych.

Do organów izb lekarskich wpływają zawiadomienia dotyczące, pojawiających się w przestrzeni publicznej reklam, zawierających wizerunek lekarza/lekarza dentysty, podawania informacji niezgodnych z posiadanymi kwalifikacjami oraz używania przed nazwiskiem skrótu „dr” bez posiadania tytułu doktora nauk medycznych. Ponadto, na stronach internetowych podmiotów leczniczych często zamieszczane są przez lekarzy informacje o posiadanych „specjalizacjach”, mimo nieposiadania ich w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Być może lekarze/lekarze dentyści pragną w ten sposób przedstawić swój zakres działalności/kompetencji, jednakże takimi wpisami, mylnie i niezgodnie z prawem, sugerują posiadanie kwalifikacji należnych specjalistom.

Z oczywistych względów, mając na uwadze dobro pacjentów oraz zaufanie publiczne do zawodu lekarza dentysty, zwracamy się zatem z prośbą o weryfikację Państwa danych znajdujących się w przestrzeni publicznej.

Pdf icon Apel Komisji Stomatologicznej z dnia 23.02.2023 r. do lekarzy dentystów