Loading...

Apele Prezydium ORL do Ministra zdrowia i Naczelnej Rady Lekarskiej - 2020-04-09

Nadzwyczajna sytuacja w kraju i na świecie oraz szczególne narażenie pracowników ochrony zdrowia na zarażenie koronawirusem SARS–Cov-2 wywołującym chorobę COVID–19, wymaga utworzenia przez władze publiczne przepisów zabezpieczających finansowo te osoby w przypadku zachorowania.

  • Pdf iconApel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku do Ministra Zdrowia
  • Pdf iconApel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku do Naczelnej Rady Lekarskiej