Loading...

Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą - 2022-06-15

Aktualizacja z dnia 15 czerwca 2022

Informujemy, iż w odpowiedzi na liczne prośby ze strony podmiotów do dnia 24 czerwca 2022 r. przedłużony został termin przesyłania do Centrum e-Zdrowia (CeZ) wypełnionego formularza ankietowego dot. badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które w dniach 25 maja, 2 czerwca oraz 9 czerwca br. na swoje skrzynki e-mail podane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) otrzymały link do formularza ankietowego, uprzejmie prosimy o jego wypełnienie.

 

Informacja z dnia 6 czerwca 2022

Poniższa informacja skierowana jest do podmiotów zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Centrum e-Zdrowia.

Istotnym elementem w planowaniu rozwoju cyfryzacji ochrony zdrowia jest uwzględnienie potrzeb i możliwości pomiotów leczniczych. Dlatego Centrum e-Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia realizuje w chwili obecnej kolejną, VI edycję „Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą”. Głównym celem badania jest pozyskanie informacji o przygotowaniu podmiotów leczniczych do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), a tym samym wypełnienia obowiązków określonych w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2021 r. poz. 666, z późn.zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1153, z późn. zm.).

Jednocześnie, Badanie pozwoli na zebranie danych na temat dotyczących wykorzystania w działalności przez podmioty lecznicze nowoczesnych technologii (takich jak: sztuczna inteligencja i telemedycyna), a także planów rozwojowych z tym związanych. Badanie posłuży także poznaniu oczekiwań związanych z rozwojem cyfryzacji ochrony zdrowia i wdrażaniem kolejnych rozwiązań w tym obszarze. Wyniki Badania stanowić będą cenne źródło informacji nie tylko na temat obecnego stanu informatyzacji podmiotów leczniczych, ale również pozwolą na zwiększenie efektywności planowania i wdrażania nowych rozwiązań związanych z e-zdrowiem. Pytania dotyczące badania można kierować na adres mailowy: ankieta_cez@cez.gov.pl lub na infolinię: tel. 19 239.

W ramach Badania do podmiotów leczniczych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) w dniu 25 maja br. Centrum e-Zdrowia wysłało link do formularza ankietowego, składającego się z 44 pytań dotyczących przede wszystkim obszaru informatyzacji. Link do formularza ankietowego na adresy e-mail podane w ww. Rejestrze został ponownie przekazany w dniu 2 czerwca br.

Czas na przesłanie wypełnionych ankiet upływa 15.06.2022 r.

Mając na uwadze cele programowe badania, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku dołącza się do prośby Centrum e-Zdrowia o wypełnienie przesłanego Państwu formularza ankietowego.