Loading...

Bezpłatna Pomoc Psychologiczna PTPP - 2020-03-25

W ślad za Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychoanalitycznej informujemy o liście psychoterapeutów Towarzystwa gotowych udzielać bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemiologicznego. Lista ta znajduje się na stronie Towarzystwa. Dostępna jest również do pobrania w postaci pliku pdf.

Pomoc dostępna jest dla wszystkich osób.