Loading...

Bezpłatne kursy dla lekarzy oparte na Evidence Based Medicine - 2023-03-10

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia serdecznie zaprasza do udziału w nowym programie Kursów umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów opartych na Evidence Based Medicine.

W projekcie przewidziano realizację łącznie 109 szkoleń dla 758 lekarzy do 30.06.2023 r. Wydarzenie ma charakter cykliczny, terminy poszczególnych szkoleń są zamieszczane na stronie internetowej projektu pod adresem: http://kmptm.pl/power5-4-kursy/

Program przewiduje realizację kursów o następującej tematyce, za które uczestnicy mogą uzyskać punkty edukacyjne:

  1. Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca
  2. Implantacja stymulatorów bezelektrodowych
  3. Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego
  4. Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii)
  5. Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych
  6. Postępowanie z pacjentem niewydolnym oddechowo, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na COVID-19

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Szkolenia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej realizowanej na bloku operacyjnym z wykorzystaniem modelu zwierzęcego. Uczestnicy mają niepowtarzalną okazję do udziału w wysoko specjalistycznych procedurach medycznych wykraczających poza obszar specjalizacji. Udział w programie jest nieodpłatny.