Loading...

Bezpłatne maseczki medyczne i FFP2 dla lekarzy i dentystów udzielających świadczeń leczniczych ambulatoryjnie w mieście Białymstoku - 2022-02-18

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku otrzymała do rozdysponowania maseczki ochronne z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Lekarze i lekarze dentyści udzielający świadczeń leczniczych ambulatoryjnie w mieście Białymstoku mogą otrzymać nieodpłatnie zestaw (100 maseczek medycznych i 40 FFP2) w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 7.

Wydawanie od 21 lutego do 4 marca 2022r., do wyczerpania zapasów:

  • poniedziałki                godz. 900 do 1100 i 1430 do 1630
  • wtorki – piątki            godz. 800 do 1000 i 1300 do 1500

Prezydium ORL w Białymstoku