Loading...

Bezpłatne porady prawne dla lekarzy i lekarzy dentystów - 2020-04-22

Okręgowa Rada Lekarska przypomina o możliwości uzyskiwania nieodpłatnej pomoc prawnej dla lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze stanem epidemii COVID-19 poprzez adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Białymstoku. Szczegóły akcji “Adwokaci służbie zdrowia” wraz z grafikiem dyżurów można uzyskać w serwisie adwokatura.bialystok.pl

Ponadto  Okręgowa Rada Lekarska informuje o nawiązaniu współpracy samorządu lekarskiego z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A. w celu zapewnienia darmowego wsparcia prawnego dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Aby skorzystać z bezpłatnych porad prawnych należy zadzwonić pod numer tel. 22 333 77 00

  • Porady świadczone są w formie telekonsultacji
  • Opinia prawna przekazywana jest na piśmie i zasygnowana przez adwokata lub radcę prawnego
  • Usługa dostępna 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu

Poniżej zamieszczamy list otwarty Prezesa NRL do środowiska lekarskiego:

Koleżanki i Koledzy,

Jest mi bardzo miło poinformować, że wspólnie z Prezesem Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Januszem Szulikiem podpisaliśmy porozumienie dotyczące zapewnienia wszystkim członkom samorządu lekarskiego możliwości korzystania z bezpłatnych porad i opinii prawnych związanych z koronawirusem SARS-Cov-2. Jest to wyraz wspólnoty i wsparcia, budująca inicjatywa, jakże potrzebna w tym trudnym okresie. Zdaje-my sobie sprawę, że w obecnej sytuacji panującej w naszym kraju i na świecie, pojawia się sporo wątpli-wości, również tych dotyczących obszaru prawa medycznego. Wraz z TU Inter Polska S.A. chcemy, abyście poczuli się choć trochę bezpieczniej. Tym samym dziękuję Prezesowi Szulikowi i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej akcji, za go-towość i pomoc. I ponownie dziękuję Wam, Koleżanki i Koledzy, i wszystkim przedstawicielom personelu medycznego. Wa-sza praca, oddanie i trud jest nie do ocenienia. W imieniu własnym oraz samorządu lekarskiego obiecuję, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby Wasze prawa były chronione i, że będziemy podejmować jak najwięcej takich inicjatyw.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Andrzej Matyja Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej