Loading...

Biuletyn nr 1 (145) Styczeń – Marzec 2023 - 2023-04-06

W numerze przybliżamy postać Dr n. med. Stanisława Sierko (1932 – 2022), wybitnego chirurga o wielkiej wiedzy
i powszechnie podziwianej sprawności manualnej. Jednocześnie należącego do grona znakomitych „lekarzy malujących”, którego obrazy zachwycają widzów i zdobią galerie sztuki.

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.