Loading...

Biuletyn nr 1 (149) Styczeń – Marzec 2024 - 2024-04-11

W numerze przedstawiamy osobę prof. dr hab. n. med. Janusza Stanisława Kłoczko – kierownika Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, autora ponad 200 publikacji naukowych, członka American Society of
Hematology. Zapraszamy do lektury.

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.