Loading...

Biuletyn nr 1 styczeń – luty 2018 roku - 2018-01-01

Okręgowa Izba Lekarska - Białystok - Biuletyn nr 1 (120)

Dr n. med.
Mieczysław Sopek

1931 – 2014

Trudno uwierzyć, że minęły już ponad trzy lata od pożegnania naszego Kolegi dr. n. med. Mieczysława Sopka, lekarza powszechnie znanego na Podlasiu i naszego izbowego bliskiego współpracownika.

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.