Loading...

Biuletyn nr 2 (131) Marzec – Kwiecień 2020 - 2020-04-19

Doktor Stanisław Schramm (1922 – 2014) – należał do czołowych lekarzy łomżyńskich drugiej połowy XX wieku
stanowiąc wzór wielkiego zaangażowania w sprawy zawodowe i społeczne, jak też najwyższej etyki lekarskiej…

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.