Loading...

Biuletyn nr 2 (136) Marzec – Kwiecień 2021 - 2021-05-12

Dr Krzysztof Dawidowski (1955-2018) – lekarz dentysta, który zawsze z wielką empatią i przyjaźnią służył swoim pacjentom. Należał do współorganizatorów i niezwykle aktywnych działaczy odrodzonych izb lekarskich.

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.