Loading...

Biuletyn nr 2 (141) Marzec – Kwiecień 2022 - 2022-05-09

W numerze przybliżamy postać Prof. dr hab. Stefan Soszka – organizatora i wieloletniego kierownika Katedry i Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych AM w Białymstoku, członka wielu towarzystw naukowych krajowych (niektórym przewodniczył) i zagranicznych.

Zapraszamy do lektury

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.