Loading...

Biuletyn nr 2 (146) Kwiecień – Czerwiec 2023 - 2023-08-02

W numerze przedstawiamy postać zmarłego w styczniu 2023 roku dr Bogusława Kościa, wybitnego psychiatry i działacza społecznego, współtwórcy odrodzonego na Podlasiu samorządu lekarskiego, służącego przez 33 lata Izbie Lekarskiej swoim zapałem społecznika i talentem organizatora.

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.