Loading...

Biuletyn nr 2 (150) Kwiecień – Czerwiec 2024 - 2024-07-11

W numerze przedstawiamy postać Prof. dr hab. med. Bożeny Chodynickiej (1942 – 2023), zawodowo i naukowo związanej z Kliniką Dermatologii i Wenerologii AMB/UMB, gdzie pracowała do 2012 roku i przeszła wszystkie szczeble kariery akademickiej od asystenta do profesora.

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.