Loading...

Biuletyn nr 2 marzec – kwiecień 2018 roku - 2018-03-01

Okręgowa Izba Lekarska - Białystok - Biuletyn nr 2 (121)

Z-ca prof. dr med. mgr fil.

Kazimierz Rodziewicz

1896 – 1982

Wszechstronnie wykształcony pracownik nauki ukończył przed wojną dwa wydziały USB w Wilnie – Przyrodniczo-Matematyczny (chemia) oraz Lekarski. W latach powojennych służył swoją wiedzą i doświadczeniem Akademii Medycznej w Białymstoku, w której organizował zakłady – Chemii Ogólnej i Higieny.

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.