Loading...

Biuletyn nr 3 (127) Maj – Lipiec 2019 - 2019-08-12

Okręgowa Izba Lekarska - Białystok - Biuletyn nr 3 (127)

Prof. dr hab. Krystyna Bernacka

1927 – 2019

W pierwszych dniach kwietnia 2019 roku z wielkim żalem żegnaliśmy Panią Profesor Krystynę Bernacką.

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.