Loading...

Biuletyn nr 3 (147) Lipiec – Wrzesień 2023 - 2023-10-17

W numerze przedstawiamy osobę dr n. med. Andrzeja Józefa Stogowskiego – wybitnego specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii. Ordynatora oddziału szczebla wojewódzkiego przez szereg
lat pełniącego funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. kardiologii na terenie Białostocczyzny.

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.