Loading...

Biuletyn nr 4 (123) Sierpień – Październik 2018 - 2019-01-23

Okręgowa Izba Lekarska - Białystok - Biuletyn nr 4 (123)

Dr n. med. Zbigniew Heron Berger

1922 – 2009

W 2019 roku minie dziesiąta rocznica śmierci dr. med. Zbigniewa Bergera. Był pierwszym asystentem profesora Wiktora Hassmanna w nowoutworzonej Klinice Otolaryngologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku, a następnie pierwszym wieloletnim ordynatorem Oddziału Otolaryngologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.