Loading...

Biuletyn nr 4 (128) Sierpień – Październik 2019 - 2019-12-03

Okręgowa-Izba-Lekarska-Białystok-Biuletyn-nr-4-128-okladka

W numerze prezentujemy postać Prof. dr hab. Edmunda Kowala (1927 – 2014). Rodowitego Białostocczanina, absolwenta Wydziału Lekarskiego AM w Krakowie.

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.