Loading...

Biuletyn nr 4 (133) Sierpień – Październik 2020 - 2020-10-15

W numerze prezentujemy sylwetkę prof. dr hab. n. med. Franciszka Taraszkiewicza, znakomitego pediatry i wieloletniego ordynatora Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Dziecięcego w Wojewódzkim
Szpitalu w Białymstoku.

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.