Loading...

Biuletyn nr 4 (138) Sierpień – Październik 2021 - 2021-10-27

W numerze przybliżamy postać Doktor Berty Szaykowskiej (1889 – 1980), zasłużonej białostockiej lekarki, społecznika, w pełni oddanej problemom
ochrony zdrowia, zwłaszcza dzieci.

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.