Loading...

Biuletyn nr 4 (143) Sierpień – Październik 2022 - 2022-11-03

W numerze przedstawiamy postać prof. dr hab. Tadeusza Januszko (1929 – 2022) – jednego z pierwszych absolwentów AMB, który po latach został rektorem macierzystej Uczelni. Jako kierownik Zakładu Higieny i dyrektor Instytutu Medycyny Społecznej budował nowoczesną medycynę na Podlasiu. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.