Loading...

Biuletyn nr 5 (124) Listopad – Grudzień 2018 - 2019-05-13

Okręgowa Izba Lekarska - Białystok - Biuletyn nr 5 (124)

Profesor Julian Juliusz Szymański

1870 – 1958

Urodził się 10 maja 1870 roku w Kielcach. Ojciec, Konstanty Szymański oraz matka, Julia z d. Pociejko, mieli majątek ziemski w okolicach Mińska Litewskiego.

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.