Loading...

Biuletyn nr 5 (129) Listopad – Grudzień 2019 - 2019-12-31

Okręgowa-Izba-Lekarska-Białystok-Biuletyn-nr-5-129_okladka

Dr n. med. Ryszard Grabowski (1929 – 2019) – wybitny specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i chemioterapii
nowotworów. W 1989 roku należał do najbardziej aktywnych organizatorów reaktywowanych Izb Lekarskich…

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.