Loading...

Biuletyn nr 5 (134) Listopad – Grudzień 2020 - 2021-01-04

Doktora Kazimierza Ptaszyńskiego, absolwenta USB w Wilnie z lat 30-tych, spotkał wojenny los najbardziej tragiczny. Życie świetnie zapowiadającego się lekarza zostało brutalnie przerwane w 1943 roku. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem…

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.