Loading...

Biuletyn nr 5 (139) Listopad – Grudzień 2021 - 2021-12-22

W numerze prezentujemy sylwetkę Prof. dr hab. Aleksandra Krawczuka – wybitnego położnika i ginekologa, erudyty i humanisty. Zapraszamy do lektury

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.