Loading...

Biuletyn nr 5 (144) Listopad – Grudzień 2022 - 2023-01-24

W numerze przedstawiamy postać doc. dr hab. Wacława Dzieszko (1901-1971) – specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii, adiunkta Kliniki Połozniczo-Ginekologicznej przy ulicy Warszawskiej 15 w Białymstoku, który rozpoczął i prowadził badania nad zapobieganiem i leczeniem
wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.