Loading...

Bonifraterska Konferencja Ziołolecznictwa 2022 - 2022-10-18

Serdecznie zapraszamy na Bonifraterską Konferencję Ziołolecznictwa 2022 – Fitoterapia u osób starszych, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 roku w Centrum Okopowa Caritas Polska w Warszawie na ulicy Okopowej 55.

Konferencja organizowana jest przez Prowincję Polską Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny wraz z Bonifraterskim Centrum Medycznym spółką z o.o. oraz Sekcją Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Partnerami Konferencji są: Polskie Towarzystwo Farmacji Klinicznej, Boni Fratres Pharmaceutical sp. z o.o., Polski Komitet Zielarski oraz Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy. Zakon Bonifratrów, w Polsce od 1609 roku, zgodnie ze swoim charyzmatem, posługuje chorym i ubogim prowadząc szpitale, przychodnie, przytułki, domy opieki, apteki, jadłodajnie i ośrodki pomocy środowiskowej. Od czasu reaktywacji Prowincji Polskiej w 1922 Zakon Bonifratrów rozwijał pomoc medyczną nie zapominając o wykorzystaniu ziołolecznictwa. Owocem tej wielopokoleniowej tradycji są z jednej strony Poradnie Ziołolecznictwa prowadzone przez lekarzy a z drugiej naturalne produkty bonifraterskie, w tym lecznicze produkty roślinne.

Do udziału w Konferencji, w formie stacjonarnej lub on-line zapraszamy pracowników naukowych Katedr i Zakładów Botaniki Farmaceutycznej, Farmakognozji, Farmakologii oraz Technologii Postaci Leku, a także Katedr i Klinik Geriatrii, Psychiatrii oraz Neurologii, ale jednocześnie lekarzy i farmaceutów innych afiliacji, w tym lekarzy medycyny rodzinnej zainteresowanych zastosowaniem substancji roślinnych. Liczymy również na obecność specjalistów związanych z uprawą roślin leczniczych i produkcją preparatów roślinnych. Konferencja pozostaje także otwarta dla innych osób zainteresowanych fitoterapią.

Podczas Konferencji wystąpią eksperci z wykładami prezentującymi przede wszystkim najbardziej interesujące zagadnienia fitoterapii u osób starszych. Program Bonifraterskiej Konferencji Ziołolecznictwa 2022 – Fitoterapia u osób starszych, zawierający wystąpienia ekspertów jest on także dostępny na stronie www.konferencja-ziololecznictwa.bonifratrzy.pl Rejestracja uczestników Konferencji odbywa się poprzez wyżej wymienioną stronę internetową.

Zachęcamy również do wysyłania doniesień naukowych, które po zakwalifikowaniu zostaną przedstawione w Sesji Plakatowej. Będą one również wydane w formie streszczeń artykułów, a także opublikowane na stronach jednego z czasopism: „Herba Polonica”, „Postępy Fitoterapii” lub „Polish Journal of Cosmetology”. Najlepsza praca badawcza młodego pracownika nauki zgłoszona na Bonifraterską Konferencję Ziołolecznictwa 2022 zostanie wyróżniona nagrodą Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów.