Loading...

Gorące tematy

Pisma MZ i Wojewody w sprawie podjęcia pracy przy zwalczaniu zakażeń wirusem SARS-CoV-2 - 17.04.2020

– pismo Mirosława Sienkiewicza – Z-cy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – załącznik 1: Baza podmiotów gospodarczych – załącznik 2: Rekomendowane rodzaje środków ochrony osobistej dla personelu medycznego przy kontakcie z pacjentem z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia SARS-CoV-2 – pismo Pana Janusza Cieszyńskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia   – pytania i odpowiedzi […]

Dowiedz się więcej »