Loading...

Aktualności stomatologiczne

Rozporządzenie o warunkach udzielania świadczeń RTG - 21.09.2021

W dniu 20 wrzesnia br w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1725 opublikowane zostało: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych. Jest to kluczowy akt prawny, […]

Dowiedz się więcej »

Dostosowanie programów zapewnienia jakości - 13.09.2021

We wpisie z 4 listopada 2019r. Komisja Stomatologiczna NRL zwracała uwagę na wymóg, jaki przed kierownikami placówek stosujących urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące stawia ustawa nowelizująca Prawo atomowe. Istotne są tu art.20 i art.21 omawianej ustawy. W terminie do 22.09. 2021 r.,  kierownicy jednostek organizacyjnych: I. dostosują programy zapewnienia jakości do wymagań określonych w przepisach art. […]

Dowiedz się więcej »

Konferencja „Nowości w leczeniu stomatologicznym” w ramach Podlaskich Spotkań Stomatologicznych - 02.09.2021

Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku wspólnie z Podlaskim Stowarzyszeniem Stomatologów w Białymstoku organizuje ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową wraz z kursem „Nowości w leczeniu stomatologicznym” (20 punktów edukacyjnych), która odbędzie się w dniach 23-25 września 2021 r. w Hotelu Oficerskim Yacht Clubi R.P. PACIFIC w Augustowie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1. Zgłoszenia przyjmowane są przez […]

Dowiedz się więcej »

Kompendium EDM - 12.07.2021

W związku z licznymi wątpliwościami oraz pytaniami zgłoszonymi podczas Webinarium „Przeprawa przez EDM”, zorganizowanego przez Komisje Stomatologiczną NRL w dniu 6 lipca br., opracowane zostało nowe Kompendium EDM.

Dowiedz się więcej »

Elektroniczna dokumentacja medyczna – czy będzie później? - 08.06.2021

Dzięki wymianie elektronicznej dokumentacji medycznej lekarz rodzinny mógłby kartę wypisu ze szpitala automatycznie zaciągnąć do swojego systemu wraz ze wszystkimi wynikami badań i zaleceniami, a pacjent nie musiałby jej przynosić w formie papierowej. Takie udostępnianie informacji miało ruszyć 1 lipca br. Z projektu tarczy prawnej wynika, że zostanie przesunięte o pół roku, bo placówki i […]

Dowiedz się więcej »

Przedłużenie okresu rozliczeniowego - 26.05.2021

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie placówki, które w 2020 roku: korzystały z mechanizmu zapłaty od NFZ w formule 1/12, uzyskały od Prezesa NFZ decyzję przedłużającą okres rozliczeniowy za rok 2020, mogą wystąpić do 30 czerwca 2021 r. do Prezesa NFZ z wnioskiem o dalsze wydłużenie tego okresu. Uprawnienie powyższe wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia […]

Dowiedz się więcej »

Wycena świadczeń stomatologicznych w województwie podlaskim – odpowiedź POW NFZ - 26.05.2021

Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku prowadzi działania mające na celu podwyższenie wyceny świadczeń stomatologicznych wykonywanych na podstawie umów z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: POW NFZ) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Z inicjatywy Komisji Stomatologicznej, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku pismem z dn. 20.04.2021 r. wystąpił do Rady […]

Dowiedz się więcej »

Prof. Teresa Sierpińska wybrana ponownie na konsultanta krajowego w dziedzinie protetyki stomatologicznej - 05.05.2021

Minister zdrowia powołał 1 maja 2021 r. prof. Teresę Sierpińską do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie protetyki na okres pięciu lat. To kolejna nominacja na to stanowisko, bowiem prof. dr hab. n. med. Teresa Sierpińska pełni tę funkcję od 2016 r. Serdecznie gratulujemy. Prof. dr hab. Teresa Sierpińska – jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w […]

Dowiedz się więcej »