Loading...

Aktualności stomatologiczne

Ankieta: COVID-19 a prowadzenie praktyk i podmiotów w stomatologii - 26.06.2020

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w inicjatywie Komisji Stomatologicznej Naczelnej Izby Lekarskiej polegającej na sporządzeniu krótkiego raportu ze stanu naszej branży w danym momencie – poprzez wypełnienie poniższej ankiety:   Ankieta : COVID-19 a prowadzenie praktyk i podmiotów w stomatologii Wiceprezes ORL lek. dent. Jolanta Szczurko

Dowiedz się więcej »

Dodatkowe środki ochrony indywidualnej dla lekarzy dentystów - 23.06.2020

Komisja Stomatologiczna ORL w Białymstoku informuje o uruchomieniu dodatkowego trybu uzupełniającego w celu rozdysponowania pozostałych „pakietów stomatologicznych” zawierających środki ochrony indywidualnej otrzymanych od Fundacji „Lekarze Lekarzom” w ramach pomocy humanitarnej związanej z epidemią COVID-19. Po odbiór mogą zgłaszać się wszyscy lekarze dentyści będący członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, z uwzględnieniem również tych, którzy odebrali […]

Dowiedz się więcej »

Pismo NFZ w sprawie weryfikacji zgłaszanych przerw w udzielaniu świadczeń - 22.05.2020

Publikujemy odpowiedź na pismo w sprawie podejmowanych przez Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia działań polegających na weryfikacji zgłaszanych przerw w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez poszczególne podmioty wykonujące działalność lecznicą w zakresie leczenie stomatologiczne. – pismo Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego, Pana Macieja Bogdana Olesińskiego z dnia 20 maja 2020 roku

Dowiedz się więcej »

Petycja do MZ i NFZ. Dla lekarzy dentystów udzielających świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia - 14.05.2020

Informacja dla lekarzy dentystów udzielających świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Udostępniamy link do petycji skierowanej do MZ i NFZ, chętnych prosimy o jej podpisanie. Jest to publiczne wezwanie lekarzy dentystów o zabranie głosu w sprawie leczenia stomatologicznego w Polsce.          Wiceprezes ORL lek. dent. Jolanta Szczurko    

Dowiedz się więcej »

Informacje ws. pandemii COVID-19 (Koronawirus) - 25.03.2020

W związku z ogłoszoną przez WHO pandemią COVID-19, Komisja Stomatologiczna ORL w Białymstoku przedstawia komunikaty wydane dotychczas w przedmiotowym temacie w zakresie stomatologii: Komunikat KS NRL ws. sytuacji związanej z pandemią COVID-19 Komunikat Konsultanta Krajowego w dziedzinie periodontologii Komisja Stomatologiczna ponadto informuje o trwających właśnie rozmowach na szczeblu centralnym dotyczących umożliwienia wszystkim placówkom ambulatoryjnym posiadającym […]

Dowiedz się więcej »

Ogólnopolska akcja środowiska stomatologicznego ws. renegocjacji warunków umów z NFZ - 09.03.2020

Informujemy iż w dniu 21.01.2020 r. Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej podjęła uchwałę w sprawie działań zmierzających do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów. Uchwała KS NRL ws. działań zmierzających do dostosowania warunków umów z NFZ Stanowisko Prezydium NRL ws. działań zmierzających do dostosowania warunków […]

Dowiedz się więcej »

Konferencja „Nowości w leczeniu stomatologicznym” w ramach Podlaskich Spotkań Stomatologicznych - 24.02.2020

Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku wspólnie z Podlaskim Stowarzyszeniem Stomatologów w Białymstoku w ramach corocznych Wiosennych Podlaskich Spotkań Stomatologicznych organizuje ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową „Nowości w leczeniu Stomatologicznym”, która odbędzie się w dniach 28-30 maja 2020 r. w Hotelu Oficerski Yacht Club R.P. PACIFIC w Augustowie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1. Podlaskie Spotkania Stomatologiczne […]

Dowiedz się więcej »

Komunikat ORL w sprawie obowiązku umieszczania numeru BDO w kasach fiskalnych - 24.01.2020

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do obowiązku zamieszczania na dokumentach praktyk lekarskich i podmiotów leczniczych, w szczególności na wydrukach z kas fiskalnych, indywidualnego numeru Bazy Danych o Odpadach (BDO) – Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej informuje, że obowiązek ten określony jest w art 63 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701). […]

Dowiedz się więcej »

Komunikat Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawie możliwości renegocjacji umów z NFZ - 06.12.2019

W związku ze zbliżającym się okresem wysyłania propozycji finansowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (POW NFZ) dotyczących warunków na 2020 r., przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku w trakcie ostatnich spotkań i korespondencji z dyrekcją POW NFZ wskazywali na niezwłoczną konieczność waloryzacji wartości cenowej punktu przeliczeniowego kontraktowanych świadczeń z zakresu stomatologii. Szerzej o pisaliśmy […]

Dowiedz się więcej »