Loading...

Komunikaty

Dodatkowy termin odbioru wcześniej zamówionych środków ochrony osobistej z Fundacji Lekarze Lekarzom - 26.05.2020

Uprzejmie informujemy o wyznaczeniu terminu uzupełniającego dla tych z Państwa, którzy złożyli wcześniej wniosek elektroniczny o odbiór środków ochrony osobistej z Fundacji Lekarze Lekarzom, a nie zdążyli ich odebrać w przewidzianym oryginalnie terminie. Zamówione pakiety można będzie jeszcze odebrać w dniach 1 i 2 czerwca (poniedziałek-wtorek) w godzinach pracy biura OIL (7:30 – 15:30). Powyższy, […]

Dowiedz się więcej »

Informacja o terminie zakończenia rezerwacji pakietów i ich wydawania - 21.05.2020

Szanowni Państwo, przypominamy, że po zamówione (poprzez formularz elektroniczny) środki ochrony osobistej należy zgłaszać się osobiście (bądź z pełnomocnictwem) do siedziby OIL przy ul. Świętojańskiej 7 (punkt odbioru znajduje się na parterze). OIL nie respektuje formy wysyłkowej. Pakiety wydawane są cały czas zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w dniach: 11 –15 maja 2020r. w godz. 10.00 […]

Dowiedz się więcej »

Komunikat w sprawie jakości maseczek – wyjaśnienie - 21.05.2020

Naczelna Rada Lekarska mając na uwadze niezwykle trudną sytuację na początku pandemii i brak sprzętu ochrony indywidualnej w placówkach medycznych, pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w jego zakup, sprowadzenie do Polski i dystrybucję na terenie kraju. Sprzęt zakupiony przez Fundację Lekarze Lekarzom został sprowadzony do Polski zgodnie z rekomendacjami i przy wsparciu […]

Dowiedz się więcej »

Komunikat w sprawie jakości maseczek - 20.05.2020

W związku z informacją przekazaną przez wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego o wątpliwej jakości maseczek FFP2 N95, w ślad za Naczelną Izbą Lekarską, zwracamy się do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, dyrektorów podmiotów medycznych, którzy je otrzymali, aby ich nie użytkowali do momentu wyjaśnienia sprawy. W przypadku nie spełnienia norm FFP2 N95 będziemy prosić o ich […]

Dowiedz się więcej »

Środki ochrony osobistej przekazane przez Fundację Lekarze Lekarzom - 27.04.2020

Koleżanki i Koledzy, pracujący w trudnych warunkach podyktowanych epidemią koronawirusa, informujemy, iż do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku dotarł pierwszy transport, sprzętu zakupionego w ramach akcji humanitarnej, dzięki wsparciu finansowemu od darczyńców – „Kulczyk Foundation”. Zgodnie z uchwałą Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej, które dokonało podziału środków do dystrybucji, Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku otrzymała łącznie: […]

Dowiedz się więcej »

Poszukiwani lekarze i lekarze dentyści gotowi do podjęcia pracy przy stwierdzaniu zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 - 22.04.2020

Poszukujemy lekarzy i lekarzy dentystów gotowych do podjęcia pracy przy stwierdzaniu zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem  na terenie województwa podlaskiego. Koleżanki i Koledzy Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku Wojewoda Podlaski pismem z dnia 20 kwietnia 2020 r., zwrócił się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku z pilną prośbą o […]

Dowiedz się więcej »

Komunikat w sprawie nieosiągania dochodów w okresie epidemii - 14.04.2020

Uprzejmie informuję, że w przypadku nieosiągania dochodów w okresie ogłoszonego stanu epidemii, lekarze i lekarze dentyści mogą wystąpić do Okręgowej Rady Lekarskiej z wnioskiem o zwolnienie z opłacania obowiązkowych składek członkowskich. Zwolnieni mogą być w/w od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia i opłacający na bieżąco składki. Wniosek i oświadczenie o nieosiąganiu dochodów można pobrać ze […]

Dowiedz się więcej »

Komunikat – pomoc Lekarzom Seniorom - 10.04.2020

W związku z panującym stanem epidemicznym i trudnościami z zakupem maseczek, Prezydium ORL w Białymstoku zakupiło 750 maseczek wielokrotnego użytku. Maseczki zostały przesłane pocztą do wszystkich lekarzy Seniorów po 75-tym roku życia. Najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności przesyła Redakcja

Dowiedz się więcej »

Apele Prezydium ORL do Ministra zdrowia i Naczelnej Rady Lekarskiej - 09.04.2020

Nadzwyczajna sytuacja w kraju i na świecie oraz szczególne narażenie pracowników ochrony zdrowia na zarażenie koronawirusem SARS–Cov-2 wywołującym chorobę COVID–19, wymaga utworzenia przez władze publiczne przepisów zabezpieczających finansowo te osoby w przypadku zachorowania. – Apel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku do Ministra Zdrowia – Apel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku do Naczelnej Rady […]

Dowiedz się więcej »

Godziny pracy Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku w miesiącu kwietniu 2020 roku - 03.04.2020

Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku w dniach 6 – 30 kwietnia 2020 roku będzie pracowało w godzinach od 7:30 do 15:30. Kontakt interesantów z biurem OIL odbywać się będzie w formie korespondencyjnej (tradycyjnej lub mailowej na adres: bialystok@hipokrates.org, bądź na adresy wskazane na stronie internetowej, a w przypadkach pilnych drogą telefoniczną pod nr 85 […]

Dowiedz się więcej »