Loading...

Komunikaty

RPP o odsyłaniu pacjentów do POZ - 2024-06-13

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do szpitali z przypomnieniem, iż odsyłanie pacjentów przez szpitale i poradnie przyszpitalne do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu wykonania badań, wystawienia zwolnienia lekarskiego bądź przepisania bezpłatnych leków dla seniorów lub dzieci narusza prawa pacjenta. Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że każdy szpital i przychodnia przyszpitalna mająca zawartą umowę na udzielanie świadczeń […]

Dowiedz się więcej »

Ubezpieczenie OC w ramach składki - 2024-06-06

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! Pragniemy poinformować, że od 03.06.2024 r. Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku w ramach Programu przygotowanego wspólnie z PZU SA zapewnia bezpłatne ubezpieczenie OC wraz ze zwrotem kosztów nieprawidłowej refundacji leków. Do Programu może przystąpić każdy lekarz i lekarz dentysta, opłacający regularnie składki na samorząd lekarski, który jest członkiem OIL w Białymstoku. […]

Dowiedz się więcej »

Za nami Nadzwyczajny XVI Krajowy Zjazd Lekarzy – Zmiany w KEL i wyborach - 2024-05-24

Podczas Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy, który odbył się w dniach 16-18 maja 2024 r. w Łodzi, delegaci omawiali i podjęli decyzje w fundamentalnych kwestiach dotyczących pracy oraz etyki zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów. Fotorelacja ze zjazdu. Pierwszy dzień obrad poświęcony był zmianom w regulaminie wyborczym samorządu lekarskiego. W wyniku wielogodzinnej dyskusji delegaci zdecydowali o […]

Dowiedz się więcej »

Portal prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich - 2024-05-09

W dniu 1 maja 2024 r. Naczelna Rada Lekarska uruchomiła Portal prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich Portal powstał z inicjatywy przedstawicieli pionu odpowiedzialności zawodowej, którzy wystąpili z apelem do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań w celu stworzenia ogólnopolskiego serwisu internetowego, w którym publikowane byłyby wszystkie prawomocne orzeczenia w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy […]

Dowiedz się więcej »

Obwieszczenia Przewodniczącego OKW z dn. 6.04.2024 o wynikach wyborów - 2024-04-24

Obwieszczenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 25 marca 2024 roku ws wygaśnięcia mandatu Obwieszczenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 3 kwietnia 2024 roku ws wygaśnięcia mandatu Obwieszczenia Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 6 kwietnia 2024 roku o wynikach wyborów

Dowiedz się więcej »

Lekarz będący na zwolnieniu lekarskim może wystawiać recepty pro auctore i pro familiae - 2024-04-12

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiedział na pytanie wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Mateusza Kowalczyka w sprawie wystawiania recept pro auctore i pro familiae przez lekarzy przebywających na zwolnieniu lekarskim. ZUS stwierdził, że lekarz, który jest na zwolnieniu z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem czy innym członkiem rodziny i wystawia recepty pro auctore i […]

Dowiedz się więcej »

Za nami XLIII Okręgowy Zjazd Lekarzy - 2024-04-09

Dnia 6 kwietnia 2024 r. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym w Turośni Kościelnej odbył się XLIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. W Zjeździe uczestniczyło 64 ze 126 delegatów, co stanowi 50,79% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Ustalono więc, że Zjazd jest prawomocny i może wykonywać swoje zadania. W części roboczej Zjazdu przyjęto porządek obrad […]

Dowiedz się więcej »

XLIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w dniu 06.04.2024 - 2024-04-04

XLIII Okręgowy Zjazd Lekarzy odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2024 roku w Ośrodku Konferencyjno – Szkoleniowym w Turośni Kościelnej ul. Wysokie 3A. Porządek obrad i mapa dojazdu znajduje się w Kalendarzu OIL. Rejestracja delegatów od godz. 9.30. Początek obrad od godz. 10:00. Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy Delegatów na OZL o niezawodne […]

Dowiedz się więcej »