Loading...

Komunikaty

Deklaracja rezygnacji z papierowej wersji biuletynu - 28.06.2022

Informujemy o możliwości rezygnacji z otrzymywania papierowej wersji biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i podpisanie deklaracji zamieszczonej poniżej i przesłanie skanu drogą mailową na adres d.ofmanska@hipokrates.org, dostarczenie osobiście lub wysłanie na adres pocztowy OIL w Białymstoku. Jednocześnie przypominamy, że pełne wersje elektroniczne biuletynów dostępne są na naszej stronie w zakładce […]

Dowiedz się więcej »

Zmiany w procesie publikacji na stronie OIL - 15.06.2022

Uprzejmie informujemy o zmianie zespołu redakcyjnego strony internetowej i zarazem Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. Zgodnie z uchwałą Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku od dnia 1 czerwca 2022 r. powyższy zespół stanowią: Redaktor serwisu internetowego: mgr Grzegorz Żyła Administrator strony internetowej: mgr inż. Piotr Zadykowicz Nadzór merytoryczny z ramienia ORL: lek. […]

Dowiedz się więcej »

Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą - 15.06.2022

Informujemy, iż w odpowiedzi na liczne prośby ze strony podmiotów do dnia 24 czerwca 2022 r. przedłużony został termin przesyłania do Centrum e-Zdrowia (CeZ) wypełnionego formularza ankietowego dot. badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które w dniach 25 maja, 2 czerwca oraz 9 czerwca br. na swoje skrzynki e-mail podane […]

Dowiedz się więcej »

Lekarzu, uzupełnij swoją dokumentację w rejestrze PWZ - 31.05.2022

Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu przypomina o ustawowym obowiązku uzupełniania dokumentacji lekarza/lekarza dentysty członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. W imieniu Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku, przypominamy o obowiązku dostarczania dokumentacji potwierdzającej zmiany danych osobowych, kontaktowych , uzyskiwanych kwalifikacji oraz wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, […]

Dowiedz się więcej »

Ospa małpia – najważniejsze informacje - 30.05.2022

W Polsce nie wykryto dotąd przypadków ospy małpiej. Instytucje publiczne prowadzą nadzór nad chorobami zakaźnymi i monitoring sytuacji epidemiologicznej w kraju. Wydane zostaną zalecenia dla pracowników sektora ochrony zdrowia dotyczące zapobiegania transmisji w podmiotach świadczących usługi zdrowotne. Aktualnie WHO nie rekomenduje wprowadzenia ograniczeń w podróżowaniu. Ospa małpia – charakterystyka Ospa małpia jest odzwierzęcą chorobą zakaźną […]

Dowiedz się więcej »

Nowe wytyczne leczenia uzależnienia od nikotyny - 30.05.2022

Palenie papierosów, w tym papierosów elektronicznych i tytoniu podgrzewanego, wciąż pozostaje największym wyzwaniem zdrowia publicznego. Eksperci wskazują, że chociaż od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku obserwowano stopniowe zmniejszanie się częstości palenia tytoniu w Polsce, to w ostatnich latach trend ten uległ zahamowaniu. Obecnie w naszym kraju pali co trzeci dorosły mężczyzna oraz co piąta kobieta. Dlatego […]

Dowiedz się więcej »

XV Krajowy Zjazd Lekarzy – podsumowanie - 18.05.2022

Podczas XV Krajowego Zjazdu Lekarzy, który odbył się w dniach 12-14 maja 2022 r,. delegaci z całej Polski dokonali wyboru nowych władz samorządowych. Nowym Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej został lek. Łukasz Jankowski, który wygrał z ubiegającym się o reelekcję prof. dr hab. n. med. Andrzejem Matyją, stosunkiem głosów 252 do 192. Lek.  Łukasz Jankowski, jeden […]

Dowiedz się więcej »

Reportaż z przebiegu i protokół XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy - 22.04.2022

Dnia 26 marca 2022 r. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym w Turośni Kościelnej odbył się XL Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku (dalej: Zjazd) oraz uroczystość  Jubileuszu 100-lecia Izb Lekarskich w Polsce. Część uroczystą rozpoczął Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku (dalej: ORL) kol. Janusz Zawistowski. Na salę obrad wprowadzono sztandar Okręgowej Izby Lekarskiej w […]

Dowiedz się więcej »