Loading...

Komunikaty

EDM: Rekomendacje Naczelnej Rady Lekarskiej - 28.06.2021

STANOWISKO Nr 7/21-VIII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie nowych obowiązków związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną Naczelna Rada Lekarska z niepokojem obserwuje sytuację, w której określony w art.56 ust. 2a i 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (dalej: u.s.i.o.z.) obowiązek rozpoczęcia wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz raportowania zdarzeń medycznych od dnia 1 lipca br. jest niemożliwy do wykonania przez wiele placówek ochrony zdrowia, a mimo […]

Dowiedz się więcej »

Informacja w sprawie posiadania numeru PESEL przez cudzoziemców - 17.05.2021

Uwaga! Informujemy, że od 1 czerwca 2021 r., wszyscy cudzoziemcy, składający wnioski w OIL powinni ubiegać się o nadanie numeru PESEL. Będzie on niezbędny dla pracodawcy w dniu rozpoczęcia stażu/pracy. ( art.3. ust. 1 pkt 1 ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w związku z art. 7 ust. 2 i w zakresie […]

Dowiedz się więcej »

Ankieta farmakogenomiczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - 30.04.2021

Szanowni Państwo, W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w Zakładzie Analizy i Bioanalizy Leków oraz w Centrum Badań Klinicznych prowadzone są badania farmakogenomiczne, których głównym kierunkiem jest pełne profilowanie pacjentów przy użyciu metod sekwencjonowania o wysokiej przepustowości (sekwencjonowanie następnej generacji). Ich celem jest identyfikacja specyficznych, funkcjonalnych wariantów genetycznych odpowiedzialnych za zróżnicowany metabolizm leków u pacjentów i osób zdrowych. Wyniki niniejszej ankiety, wraz z wynikami uzyskanymi w trakcie […]

Dowiedz się więcej »

„Umów wizytę w urzędzie skarbowym” – usługa Krajowej Administracji Skarbowej - 08.04.2021

Wybierz urząd i sprawę, którą chcesz załatwić oraz termin i przyjdź na bezpieczną wizytę bez kolejek Umówienie wizyty pozwala szybko i komfortowo załatwić sprawy w urzędzie skarbowym. Bez kolejek i z zachowaniem środków bezpieczeństwa. wybierz właściwy urząd i sprawę, którą chcesz załatwić wybierz datę i godzinę wizyty podaj swoje dane potwierdzenie terminu wizyty otrzymasz na […]

Dowiedz się więcej »

Pismo Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich do Władz Państwowych - 29.03.2021

Jako  Prezesi Okręgowych Rad Lekarskich stanowczo żądamy zaprzestania przez władze wprowadzania opinii publicznej w błąd i prób manipulowania faktami. Protestujemy przeciwko obarczaniu samorządu lekarskiego winą za niedobory kadrowe w polskiej ochronie zdrowia i oskarżaniu o obstrukcję w rozpatrywaniu wniosków lekarzy   i lekarzy dentystów spoza UE o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu. Okręgowe Izby Lekarskie otrzymały […]

Dowiedz się więcej »

Prezes NRL w sprawie decyzji Ministra Zdrowia o przesunięciu terminu Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 r. - 18.03.2021

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym (17 marca 2021 r.) odbyła się konferencja prasowa Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie decyzji Ministra Zdrowia o przesunięciu terminu Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów. W trakcie spotkania z mediami Prezes NRL poinformował o wysłanym w dniu dzisiejszym liście do Prezesa Rady […]

Dowiedz się więcej »

Stanowisko w sprawie decyzji MZ o odwołaniu Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 dla lekarzy i lekarzy dentystów - 17.03.2021

STANOWISKO NR 1/2021 KONWENTU PREZESÓW OKRĘGOWYCH RAD LEKARSKICH z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie decyzji Ministerstwa Zdrowia o odwołaniu Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 dla lekarzy i lekarzy dentystów Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich wyraża głębokie oburzenie decyzją Ministerstwa Zdrowia o odwołaniu Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w sesji wiosennej 2021 dla lekarzy […]

Dowiedz się więcej »