Loading...

Prawo dla lekarzy

Lekarz będący na zwolnieniu lekarskim może wystawiać recepty pro auctore i pro familiae - 2024-04-12

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiedział na pytanie wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Mateusza Kowalczyka w sprawie wystawiania recept pro auctore i pro familiae przez lekarzy przebywających na zwolnieniu lekarskim. ZUS stwierdził, że lekarz, który jest na zwolnieniu z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem czy innym członkiem rodziny i wystawia recepty pro auctore i […]

Dowiedz się więcej »

System jakości w opiece zdrowotnej – podstawowe informacje - 2024-02-20

Z dniem 8 września 2023 r. weszła w życie zasadnicza część przepisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta ( t.j. Dz.U. 2023, poz. 1692, dalej : „Ustawa”). Ustawa ma w sposób kompleksowy uregulować rozwiązania prawne w obszarze jakości, tworząc system jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie […]

Dowiedz się więcej »

Nowe standardy ochrony małoletnich od 15 lutego 2024 - 2024-02-05

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r., poz.1304 ze zm.) uchwalone ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych […]

Dowiedz się więcej »

Umiejętności zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów - 2023-07-18

W załączeniu zamieszczamy do wiadomości treść Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.06.2023 r. w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, które weszło w życie w dniu 8 lipca 2023 roku. W niniejszym dokumencie zostały określone rodzaje umiejętności zawodowych, w których lekarz i lekarz dentysta mogą uzyskać certyfikat umiejętności zawodowej, wraz z ich kodami. – […]

Dowiedz się więcej »

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki dla pracodawców - 2023-03-20

W związku z autozapisem do PPK, który ma miejsce 1.03.2023 r. przypominamy: do PPK automatycznie zapisywani są wszyscy pracownicy, którzy ukończyli 18 lat i nie ukończyli 55 roku życia oraz z tytułu zatrudnienia u danego pracodawcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu (czyli zarówno pracownicy na etacie jak i pracujący np. na umowę zlecenie). Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 […]

Dowiedz się więcej »

Kalendarz lekarza praktyka 2023 - 2023-03-17

W najnowszym wydaniu „Gazety Lekarskiej” opublikowane zostało zaktualizowane kalendarium obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących indywidualne i grupowe praktyki lekarskie (w tym również niektóre obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako pracodawców). Chodzi m.in. o takie zagadnienia jak: ewidencja odpadów, informacje o korzystaniu ze środowiska, zranienia ostrymi narzędziami, kontrole wewnętrzne, aparaty rentgenowskie, ocena ryzyka zawodowego, Rejestr […]

Dowiedz się więcej »

Składka członkowska na izbę lekarską w kosztach - 2023-02-23

Lekarze i lekarze dentyści aby wykonywać zawód muszą obligatoryjnie przynależeć do danej izby lekarskiej i wnosić z tego tytułu składki członkowskie. Oznacza, że bez niej podatnik – lekarz nie mógłby wykonywać swojej pracy oraz osiągać z tego tytułu przychodów. W związku z powyższym do kosztów działalności gospodarczej można zaliczyć składki członkowskie na rzecz organizacji, do […]

Dowiedz się więcej »

Formy wsparcia dla przedsiębiorców z PUP - 2023-02-17

W dniu 15 lutego 2023 r. odbyło się otwarte posiedzenie Komisji Kształcenia wraz z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Poniżej prezentujemy krótką notatkę z powyższego spotkania na temat możliwych form wsparcia lekarzy i przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby skorzystać ze wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku mają możliwość ubiegania się o: Prace interwencyjne, czyli zwrot […]

Dowiedz się więcej »

Możliwość zamrożenia cen energii na 2023 rok - 2022-11-21

Uprzejmie informujemy o możliwości złożenia oświadczenia w celu ustalenia maksymalnej ceny sprzedaży energii elektrycznej w 2023 roku. Uprawnienie takie przysługuje m.in. podmiotom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby udzielania tych świadczeń. Pełny zakres tzw. podmiotów uprawnionych określony został w art. 2 pkt 2 li. […]

Dowiedz się więcej »

Wsparcie finansowe na ogrzewanie - 2022-10-06

20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022, poz. 1967). Uprzejmie informujemy, iż na mocy art. 4 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy podmiotom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, […]

Dowiedz się więcej »