Loading...

Prawo dla lekarzy

Życie i zdrowie matki najważniejsze - 09.11.2021

Komunikat Ministerstwa Zdrowia z dnia 7 listopada 2021r: W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej komentarzami związanymi ze śmiercią 30-letniej ciężarnej pacjentki w szpitalu w Pszczynie, Ministerstwo Zdrowia zwraca uwagę na obowiązujące obecnie regulacje prawne i rekomendacje medyczne w tym zakresie. W przypadku sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu kobiety (np. podejrzenia zakażenia dotyczącego jamy […]

Dowiedz się więcej »

Nowe zasady rozliczania dodatków covidowych dla medyków - 06.11.2021

Zgodnie z zamieszczonym na stronie NFZ komunikatem z dnia 4 listopada 2021r. w sprawie nowych zasad rozliczania dodatków covidowych, od 1 listopada 2021r. personel medyczny otrzyma dodatkowe wynagrodzenie covidowe za każdą godzinę opieki nad pacjentem z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. W ocenie NFZ wprowadzenie godzinowego rozliczania czasu pracy przy pacjencie covidowym znacznie ułatwi […]

Dowiedz się więcej »

Zmiany w zwolnieniach lekarskich - 02.11.2021

Zgodnie z  ogłoszoną w dniu 2 września 2021r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  ustawą z dnia 24 czerwca 2021r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 1621), od 1 stycznia 2022r. obowiązywać będą zmiany w zwolnieniach lekarskich. Skrócony zostanie okres pobierania zasiłku po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego ze […]

Dowiedz się więcej »

Rozporządzenie o warunkach udzielania świadczeń RTG - 02.11.2021

W dniu 20 września 2021. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1725 opublikowane zostało: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych (dalej: ,,Rozporządzenie”) Zgodnie z powyższym […]

Dowiedz się więcej »

SN: zawieszenie prawa wykonywania zawodu dla lekarza antyszczepionkowca - 02.11.2021

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2021r., sygn. akt I KK 210/20: ,,samogłoszenie przez lekarza obwinionego tezy o braku badania i testowania szczepionek, zwłaszcza w dzisiejszej dobie, gdy nawet w świetle powszechnej wiedzy na ten temat, teza ta jest z gruntu fałszywa, należy uznać za szczególnie wysoce szkodliwe społecznie wspieranie przez lekarza […]

Dowiedz się więcej »